چيلرهای آبی با كمپرسور رفت و برگشتی

كمپرسور اسکرو
نحوه كاركرد كمپرسور اسكرو چیلر
اردیبهشت ۲۸, ۱۳۹۸
کمپرسور چیلر
كمپرسور چیلر
خرداد ۲, ۱۳۹۸

چيلرهای آبی با كمپرسور رفت و برگشتی

چيلرهای آبی با كمپرسور رفت و برگشتی

چيلرهای آبی با كمپرسور رفت و برگشتی

چيلرهای آبی با كمپرسور رفت و برگشتی به دليل وجود مكانيزم هاي كنترلي حساس و تجهيزات الكتريكي نبايد در فضاي آزاد نصب شوند. آنها را در فضاي بسته نصب نمائيد.
شكل زیر ابعاد كلي دستگاه و همچنين فضاي مورد نياز جهت سرويس را نشان مي دهد.

  • جلوي دستگاه : 3تا 4فوت
  • پشت دستگاه :  2فوت
  • يك انتهاي دستگاه جهت خارج كردن لوله مطابق شكل ،1و در انتهاي ديگر :  2فوت

كف طبقات بايد به اندازه كافي مقاومت داشته باشد تا بتواند وزن اعمال شده را تحمل نمايد. در صورت نياز تمهيداتي در خصوص افزودن سازه كمكي تيرهاي فولادي يا پايه هاي بتوني مسلح براي انتقال نيروي وزن دستگاه به نزديك ترين ستون اصلي ساختمان اتخاذ نمائيد.شكل زیر موقعيت 6 نقطه جهت عبور پيچ هاي نصب دستگاه به كف را نشان مي دهد. هر يك از اين نقاط تقريباً يك ششم وزن دستگاه را تحمل مي كنند.

چيلرهای آبی با كمپرسور رفت و برگشتی چيلرهای آبی با كمپرسور رفت و برگشتی چيلرهای آبی با كمپرسور رفت و برگشتی

تا زماني كه دستگاه در محل اصلي نصب خود قرار نگرفته آن را از روي پالت چوبي خود جدا نكنيد. هنگام جابجايي دستگاه از قلابي كه بالاي اواپراتور به همين منظور تعبيه شده استفاده كنيد. دستگاه را با دقت و احتياط روي زمين يا غلتك قرار دهيد و براي هل دادن و كشيدن آن فقط به پايه چوبي نيرو وارد كنيد نه به دستگاه. وقتي براي جابجايي دستگاه از غلتك كمك مي گيريد از حداقل 3غلتك هم سطح استفاده كنيد.
چهار گوشه محل نصب بايستي قبل از نصب دستگاه با هم تراز شوند. براي اين كار از تراز حبابدار كه روي ناوداني هاي چارچوب دستگاه مي گذاريد استفاده كنيد.دستگاه را به زمين پيچ كنيد. اين مورد درصورتي توصيه مي شود كه محل نصب دستگاه در زير زمين يا محلي باشد كه انتقال ارتعاشات به سازه ساختمان آسيبي نرساند .

فنرهای لرزه گير و صداگير

تمام دستگاه ها داراي فنرهاي لرزه گير و صداگير هستند. به علاوه كليه لوله كشي ها بايد به اندازه كافي انعطاف پذير باشند تا از انتقال ارتعاش جلوگيري شود. اگر هنوز ارتعاشي وجود دارد، روي خود دستگاه لرزه گير نصب كنيد. اگر دستگاه در طبقات فوقاني يعني جايي كه ارتعاشات نتوانند به زمين منتقل شوند نصب گردد،
بايد در زير هر يك از محل هاي نصب شش محل ذكر شده از فنر لرزه گير استفاده كنيد. پيچ قفلكن لرزه گير را آزاد كنيد تا به كمپرسورها امكان داده شود روي ريل ها آزادانه شناور باشند، در غير اين صورت ارتعاش زيادي ايجاد مي شود.

كندانسور

لوله هاي آب خروجي از دستگاه را تا حد امكان كوتاه اجرا كرده آن ها را بخصوص در مواردي كه از برج خنك كن استفاده مي شود، بر اساس فشار ارتفاعي head pressure موجود سايز بندي كنيد نه صرفا بر اساس سايز اتصالات كندانسور مندرج در كاتالوگ.( به “راهنماي طراحي سيستم “بخش ” ،3 طراحي لوله كشي” مراجعه كنيد 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.