کریستالیزاسیون در چیلر جذبی

شهریور ۵, ۱۳۹۸
کریستالیزاسیون در چیلر جذبی

کریستالیزاسیون در چیلر جذبی

کریستالیزاسیون در چیلر جذبی کریستالیزاسیون در چیلر جذبی یا یخ بستن و متبلور شدن جاذب را کریستالیزاسیون گویند محلول لیتیوم بروماید در غلظت معمولی به صورت […]
Call Now Buttonتماس - بخش فروش