چیلر چیست؟

فروردین ۱۴, ۱۳۹۸
چیلر چیست؟

چیلر چیست؟

چیلر چیست؟ چیلر دستگاهی است كه حرارت را از مایع (معمولا آب) بر اساس سیكل تبرید تراكمی و یا جذبی دفع می كند. این مایع می […]