چیلر و برج خنک کن

اسفند 27, 1397
اثر دمای محیط خنک شونده در چیلر

چیلر و برج خنک کن

چیلر و برج خنک کن بررسی دو پدیده رسوب و خوردگی در برج خنک کننده و کنترل آن در یک نمونه موردی صنعتی برج های خنک […]
اسفند 28, 1397
شبیه سازی یک سامانه حرارتی در چیلر

شبیه سازی و تحلیل چیلر

شبیه سازی و تحلیل چیلر شبیه سازی و تحلیل چیلر جذبی با استفاده از نرم افزار ASPEN استفاده از سیکلهای جذبی در فرایندهای مختلف شیمیایی رو […]
Call Now Buttonتماس - بخش فروش