چیلر های جذبی آمونیاکی

خرداد 5, 1398
چیلر های جذبی آمونیاکی

چیلر های جذبی آمونیاکی

چیلر های جذبی آمونیاکی تاریخچه تبرید : تا پیش از قرن نوزدهم میلادی تبرید تنها به حمل و نقل یخ از مناطق سردسیر به مناطق گرم […]
تماس - بخش فروش