چیلر های توربوکر (بدون روغن)

اردیبهشت ۱۰, ۱۳۹۸
کنترل شیر بخار در چیلر جذبی Steam Valve Control 

چیلر های توربوکر (بدون روغن)

چیلر های توربوکر (بدون روغن) چیلر های توربوکر (بدون روغن)  یکی از انواع چیلر های تراکمی می باشد که در سال های اخیر به علت مزایای […]