چیلر جذبی

اردیبهشت ۱۶, ۱۳۹۸
چیلر جذبی خورشیدی

کنترل شیر بخار در چیلر جذبی

کنترل شیر بخار در چیلر جذبی Steam Valve Control  برای یک چیلر جذبی بار سرمایی بوسیله میزان مبرد بازگشتی به اواپراتور تعیین می گردد و میزان […]