چیلر جذبی چیست

اردیبهشت ۲۵, ۱۳۹۸

چیلر جذبی چیست

چیلر جذبی چیست مقایسه سیکل برودتی جذبی با سیکل تراکمی روش ساده ای جهت فهم این مطلب است. اجزای یک سیستم تراکمی عبارتند از: کندانسور ، اواپراتور ، […]