چیلر جذبی شعله مستقیم

شهریور ۱۴, ۱۳۹۸
چیلر جذبی شعله مستقیم

چیلر جذبی شعله مستقیم

چیلر جذبی شعله مستقیم چیلر جذبی شعله مستقیم ابداع و بکارگیری چیلرهای آبزربشن گازسوز برای اولین بار در ژاپن انجام شده است .در این نوع چیلرها […]