چیلر جذبی سیلیکاژل – آب

شهریور 11, 1398
چیلر جذبی سیلیکاژل - آب

چیلر جذبی سیلیکاژل – آب

چیلر جذبی سیلیکاژل – آب در این قسمت یک چیلر چند بستری وچندمرحله ای معرفی وبررسی می شود چیلر به صورت اتوماتیک ازنوع ساده به نوع […]
تماس - بخش فروش