چیلر جذبی خورشیدی

فروردین ۲۸, ۱۳۹۸
چیلر جذبی خورشیدی

چیلر جذبی خورشیدی

چیلر جذبی خورشیدی اولین چیلر جذبی در سال 1860 توسط فردیناند كاره (Ferdinand Carre) فرانسوی اختراع شد و در آمریكا به ثبت رسید. اساس كار دستگاه […]