چیلر جذبی آب گرم

شهریور ۱۷, ۱۳۹۸
چیلر جذبی آب گرم

چیلر جذبی آب گرم

چیلر جذبی آب گرم چیلر جذبی آب گرم  از آبگرم تولید شده توسط دیگ آبگرم ساختمان جهت سرمایش استفاده میکنند. مزایا چیلر جذبی آب گرم عدم […]