چیلر تراکمی

اسفند ۲, ۱۳۹۷
کاربردهای تهویه مطبوع در چیلر

چیلر تراکمی

چیلر تراکمی   انواع کمپرسورها :   1- کمپرسورهای سیلندر و پیستونی : کمپرسورهای پیستونی را با یک سیلندر تا 16 سیلندر می سازند. 2- کمپرسورهای […]
اسفند ۴, ۱۳۹۷
چیلر تراکمی

چیلر تراکمی

چیلر تراکمی واحد بست مجموعه مخزن مولد آب سرد و کندانسور کمپرسور یا ( دستگاه چیلر ( Packaged Liquid Chiller ) ) بترتیب از قسمتهای زیر […]