چيلرهای جذبی دو اثره

دی ۲۲, ۱۳۹۷
چيلرهای جذبی دو اثره

چيلرهای جذبی دو اثره

چيلرهای جذبی دو اثره   دیدیم که چرخه های دو اثره را می توان تركیب دو چرخه كه بخشی از آنها رویهم قرار گرفته و در […]
دی ۲۳, ۱۳۹۷
چيلرهای جذبی دو اثره

چيلرهای جذبی دو اثره

چيلرهای جذبی دو اثره   سیكل كاری در حالت گرمایش ( با تأمین آب گرم وسایل بهداشتی ) در حالت گرمایش فقط ژنراتور درجه حرارت بالا […]
Call Now Buttonتماس - بخش فروش