چيلرهای جذبی دو اثره

دی ۲۲, ۱۳۹۷
چيلرهای جذبی دو اثره

چیلرهای جذبی دو اثره

چیلرهای جذبی دو اثره   دیدیم که چرخه های دو اثره را می توان ترکیب دو چرخه که بخشی از آنها رویهم قرار گرفته و در […]
دی ۲۳, ۱۳۹۷
چيلرهای جذبی دو اثره

چیلرهای جذبی دو اثره

چیلرهای جذبی دو اثره   سیکل کاری در حالت گرمایش ( با تأمین آب گرم وسایل بهداشتی ) در حالت گرمایش فقط ژنراتور درجه حرارت بالا […]
تماس - بخش فروش