چيلرهای جذبی دو اثره

ژانویه 12, 2019
چيلرهای جذبی دو اثره

چیلرهای جذبی دو اثره

چیلرهای جذبی دو اثره   دیدیم که چرخه های دو اثره را می توان ترکیب دو چرخه که بخشی از آنها رویهم قرار گرفته و در […]
ژانویه 13, 2019
چيلرهای جذبی دو اثره

چیلرهای جذبی دو اثره

چیلرهای جذبی دو اثره   سیکل کاری در حالت گرمایش ( با تأمین آب گرم وسایل بهداشتی ) در حالت گرمایش فقط ژنراتور درجه حرارت بالا […]
تماس - بخش فروش