نکاتی در رابطه با کار چیلر تراکمی و جذبی

فوریه 27, 2019
نکاتی در رابطه با کار چیلر تراکمی و جذبی

نکاتی در رابطه با کار چیلر تراکمی و جذبی

نکاتی در رابطه با کار چیلر تراکمی اصول کار چیلر تراکمی بدین شکل میباشد که سیال مبرد وارد لوله ها یا به اصطلاح تبخیر کننده که […]
تماس - بخش فروش