نصب فن کویل

خرداد ۸, ۱۳۹۸
فن کویل

نصب فن کویل

نصب فن کویل فن کویل از جمله دستگاه های پخشکننده گرما و سرما میباشد که در سیستم های آبی (هیدرونیک) تهویه مطبوع زمستانی و تابستانی استفاده میشود، […]