موتورخانه تاسیسات مکانیکی

خرداد ۲۲, ۱۳۹۹
موتورخانه تاسیسات مکانیکی

موتورخانه تاسیسات مکانیکی

موتورخانه تاسیسات مکانیکی برای مثال در طبقه زیرزمین سوم ساختمان، موتورخانه اصلی با زیربنای حدود500 متر مربع در نظر گرفته شده است. سیستم گرمایش و سرمایش […]