مقایسه فنی چیلرهای جذبی

خرداد ۶, ۱۳۹۹
مقایسه فنی چیلرهای جذبی

مقایسه فنی چیلرهای جذبی

مقایسه فنی چیلرهای جذبی در این نوع چیلرها معمولاً  از انرژی گاز طبیعی یا سوخت های فسیلی برای حرارت دادن به مایع رقیق شده لیتیوم بروماید […]