مزایای چیلر جذبی نسبت به چیلرتراکمی

شهریور ۲۳, ۱۳۹۸
چیلر های جذبی آمونیاکی

مزایای چیلر جذبی نسبت به چیلرتراکمی

مزایای چیلر جذبی نسبت به چیلرتراکمی صرفه جویی در مصرف انرژی الکتریکی چیلرهای جذبی از گاز طبیعی ، گازوئیل یا گرمای تلف شده به عنوان منبع […]