محاسبه افت فشار در چیلر

بهمن 15, 1397
بررسی نقش برج خنک کن در سیستمهای چیلر

محاسبه افت فشار در چیلر

محاسبه افت فشار در چیلر افت فشار سمت لوله افت فشار در سمت لوله،با داشتن تعداد پاسهـای لولـه NP و طـول مبـدل حرارتـی L ، محاسبه میشود […]
Call Now Buttonتماس - بخش فروش