مبدل حرارتی

بهمن 29, 1397
طراحی اجزای فیلر چدنی

مبدل حرارتی

مبدل حرارتی مبدل حرارتی در چیلرهای جذبی به عنوان یک جزء فشرده دسـتگاه در جهـت افـزایش راندمان نقش مهمی را ایفا میکند. وظیفه مبدل حرارتی پیش […]
Call Now Buttonتماس - بخش فروش