مبدلهای حرارتی پوسته و لوله

بهمن ۲, ۱۳۹۷
خواص فيزيكي محلول ليتيوم برومايد ـ آب

خواص فيزيكی محلول ليتيوم برومايد ـ آب

خواص فيزيكي محلول ليتيوم برومايد ـ آب   مقاله خواص فيزيكی محلول ليتيوم برومايد ـ آب که در این بخش معادلات موجود برای تعیین خواص فیزیكی […]
بهمن ۵, ۱۳۹۷
مبدلهای حرارتی پوسته و لوله

مبدلهای حرارتی پوسته و لوله

مبدلهای حرارتی پوسته و لوله لوله ها و گذرهای لوله فقط پوسته E با یك گذر، و پوسته F با دو گذر لوله؛ میتواننـد جریـان مخـالف […]