مبدلهای حرارتی پوسته و لوله

بهمن 2, 1397
خواص فيزيكي محلول ليتيوم برومايد ـ آب

خواص فیزیکی محلول لیتیوم بروماید ـ آب

خواص فیزیکی محلول لیتیوم بروماید ـ آب   مقاله خواص فیزیکی محلول لیتیوم بروماید ـ آب که در این بخش معادلات موجود برای تعیین خواص فیزیکی […]
بهمن 5, 1397
مبدلهای حرارتی پوسته و لوله

مبدلهای حرارتی پوسته و لوله

مبدلهای حرارتی پوسته و لوله لوله ها و گذرهای لوله فقط پوسته E با یک گذر، و پوسته F با دو گذر لوله؛ میتواننـد جریـان مخـالف […]
Call Now Buttonتماس - بخش فروش