مبانی و طرز كار چيلرهای جذبی

شهریور ۲۶, ۱۳۹۹
مقایسه فنی چیلرهای جذبی

مبانی و طرز كار چيلرهای جذبی

مبانی و طرز كار چيلرهای جذبی اساس كار خنک كننده های جذبی اگر داخلي بالن شيشه اي مقداري آب مقطر بريزيم سپس با درپوش و اتصالات […]