لیتیوم بروماید و خواص فیزیکی آن

شهریور ۲, ۱۳۹۸
چیلر جذبی جهان تهویه

لیتیوم بروماید و خواص فیزیکی آن

لیتیوم بروماید و خواص فیزیکی آن در مقاله لیتیوم بروماید و خواص فیزیکی آن نظر به اینکه لیتیوم بروماید ازعناصر قلیایی و برم از خانواده هالوژنها […]