كمپرسور چیلر

خرداد ۲, ۱۳۹۸
کمپرسور چیلر

كمپرسور چیلر

كمپرسور چیلر كمپرسور به ماشيني اطلاق ميشود كه از آن براي افزايش فشار سيالات تراكم پذير گازها و بخارات استفاده ميشود. كمپرسور در رفاه زندگي بشري و […]