طراحی اجزای چيلر جذبی

بهمن 23, 1397
طراحی اجزای چيلر جذبی

طراحی اجزای چیلر جذبی

طراحی اجزای چیلر جذبی دمای سطح لوله داشتن ضریب جابجایی داخل لوله، می توانیم دمای سطح خارجی لوله ها را محاسبه کنیم. برای این کار از رابطه […]
Call Now Buttonتماس - بخش فروش