طراحی اجزای فیلر چدنی

فوریه 15, 2019
طراحی اجزای فیلر چدنی

طراحی اجزای فیلر چدنی

طراحی اجزای فیلر چدنی اواپراتور در تبخیر کننده چیلرهای جذبی مایع اشباع خروجی از روزنه، در پائین تبخیر کننده جمع شده و از آنجا توسط پمپ […]
تماس - بخش فروش