طراحی اجزای فیلر چدنی

بهمن ۲۶, ۱۳۹۷
طراحی اجزای فیلر چدنی

طراحی اجزای فیلر چدنی

طراحی اجزای فیلر چدنی اواپراتور در تبخیر کننده چیلرهای جذبی مایع اشباع خروجی از روزنه، در پائین تبخیر کننده جمع شده و از آنجا توسط پمپ […]