طراحی اجزای فیلر چدنی

بهمن 26, 1397
طراحی اجزای فیلر چدنی

طراحی اجزای فیلر چدنی

طراحی اجزای فیلر چدنی اواپراتور در تبخیر کننده چیلرهای جذبی مایع اشباع خروجی از روزنه، در پائین تبخیر کننده جمع شده و از آنجا توسط پمپ […]
Call Now Buttonتماس - بخش فروش