سیستم چیلر جذبی

آذر ۲, ۱۳۹۸
سیستم چیلر جذبی

سیستم چیلر جذبی

سیستم چیلر جذبی در سیستم چیلر جذبی فرض کنیم دو ظرف داشته باشیم که در یکی آب و در دیگری محلول لیتیوم بروماید باشد و فرض […]