سیستم تخلیه هوای آلوده وتامین هوای تازه

اردیبهشت ۹, ۱۳۹۹
سیستم تخلیه هوای آلوده و تامین هوای تازه

سیستم تخلیه هوای آلوده و تامین هوای تازه

تخلیه هوای آلوده جهت تخلیه هوای آلوده سرویسهای بهداشتی و آشپزخانه های هرکدام از واحدهای مسکونی از سیستم کانال کشی فلزی گالوانیزه در زیر سقف کاذب […]
Call Now Buttonتماس - بخش فروش