ساختار هواسازها

آبان ۷, ۱۳۹۸
قیمت هواساز

ساختار هواسازها

ساختار هواسازها معمولاً دورتادور هواسازها را با قاب‌های فرِیم‌هایفلزی و پانل های توپر، با توجّه به چینش اجزای سیستم، یعنی چه؟ می‌سازند. بخش‌های داخلی هواسازها را […]