روش های کنترل ظرفبت برج خنک کن

خرداد ۱۷, ۱۳۹۸
برج خنک کن

برج خنک کن

برج خنک کن در برج خنک کن و یا برج خنک کننده آب خروجی از کندانسور خنک می شود و به سمت کندانسور باز می گردد. […]