روش كار چیلر های جذبی لیتیوم بروماید

دی ۲۱, ۱۳۹۷
روش كار چیلر های جذبی لیتیوم بروماید

روش كار چیلر های جذبی لیتیوم بروماید

روش كار چیلر های جذبی لیتیوم بروماید مبردهای ديگر برای برطرف كردن محدودیت نقطه انجماد آب و عدم نیاز به فشار بالا در سیستم آمونیاكی مبرد […]