روش كار چیلر های جذبی لیتیوم بروماید

دی 21, 1397
روش كار چیلر های جذبی لیتیوم بروماید

روش كار چیلر های جذبی لیتیوم بروماید

روش كار چیلر های جذبی لیتیوم بروماید مبردهای ديگر برای برطرف كردن محدودیت نقطه انجماد آب و عدم نیاز به فشار بالا در سیستم آمونیاكی مبرد […]
تماس - بخش فروش