روش كار چیلر های جذبی لیتیوم بروماید

دی ۲۱, ۱۳۹۷
روش كار چیلر های جذبی لیتیوم بروماید

روش کار چیلر های جذبی لیتیوم بروماید

روش کار چیلر های جذبی لیتیوم بروماید مبردهای دیگر برای برطرف کردن محدودیت نقطه انجماد آب و عدم نیاز به فشار بالا در سیستم آمونیاکی مبرد […]
تماس - بخش فروش