دستگاه هواساز و تجهیزات آن

آبان ۳, ۱۳۹۸
هواساز

دستگاه هواساز و تجهیزات آن

دستگاه هواساز و تجهیزات آن هواساز یا Unit Handling Air دستگاهی است که گردش هوا را در تهویه مطبوع، سرمایش و گرمایش کنترل می کند. هواسازها […]