تقسیم بندی چیلر

مرداد ۱۰, ۱۳۹۸
چیلر تراکمی - آبی جهان تهویه

تقسیم بندی چیلر

تقسیم بندی چیلر در تقسیم بندی چیلر ،  چیلرها به دو دسته چیلرهای تراکمی و چیلرهای جذبی تقسیم میشوند. چیلرهای تراکمی با استفاده از انرژی الکتریکی […]