تحلیل چیلرهای جذبی

شهریور 26, 1398
تحلیل چیلرهای جذبی

تحلیل چیلرهای جذبی

تحلیل چیلرهای جذبی در تحلیل تحلیل چیلرهای جذبی  تبدیل انرژی به ویژه انرژی حرارتی و نسبت آن با حالت مواد، شاکله اصلی مباحث ترمودینامیکی است. از این […]
تماس - بخش فروش