تحلیل چیلرهای جذبی

شهریور ۲۶, ۱۳۹۸
تحلیل چیلرهای جذبی

تحلیل چیلرهای جذبی

تحلیل چیلرهای جذبی در تحلیل تحلیل چیلرهای جذبی  تبدیل انرژی به ویژه انرژی حرارتی و نسبت آن با حالت مواد، شاکله اصلی مباحث ترمودینامیکی است. از این […]