تجهيزات كنترلی چیلرها

دی ۳۰, ۱۳۹۸
تجهيزات كنترلی چیلرها

تجهيزات كنترلی چیلرها

تجهیزات كنترلی چیلرها شیرمغناطیسی ( SOLENOID VALVE )  این شیردرمسیرمایع مبردبه اواپراتور (مدار Liquid ) قبل از شیرانبساط قرارمیگیرد و وظیفه اصلی آن بازكردن یا  بستن […]