تاثیر روی سیستم HVAC

اسفند ۲۲, ۱۳۹۷
کاربردهای تهویه مطبوع در چیلر

تاثیر روی سیستم HVAC

تاثیر روی سیستم HVAC سیستم ذوب داخلی سیستمی بسته و تحت فشار است. مدار مربوط بـه مخـزن مـی توانـد بـه صورت مستقیم به مدار ساختمان متصل […]
اسفند ۲۳, ۱۳۹۷
تاثیر روی سیستم HVAC

تاثیر روی سیستم HVAC

تاثیر روی سیستم HVAC در مقاله قبلی در مورد تاثیر روی سیستم HVAC توضیحاتی را ارائه دادیم حال به بقیه مطالب خواهیم پرداخت و در ادامه […]