بهبود عملکرد حرارتی برجهای خنک کننده

فروردین ۱, ۱۳۹۸
آنالیز سیکل کاری چیلر جذبی دو اثره لیتیوم بروماید و آب

بهبود عملکرد حرارتی برجهای خنک کننده

بهبود عملکرد حرارتی برجهای خنک کننده بهبود عملکرد حرارتی برجهای خنک کننده مرطوب جریان متقابل با انتخاب یک پکینگ مناسب افزایش راندمان برجهای خنک کننده قدیمی، […]