برآورد تقریبی بارهای گرمایی و سرمایی

اردیبهشت ۲۵, ۱۳۹۹
برآورد تقریبی بارهای گرمایی و سرمایی

برآورد تقریبی بارهای گرمایی و سرمایی

بارهای سرمایی بارهای سرمایی ساختمان آن مقدار انرژی است که در فصل گرم باید برای خنک کردن فضاهای داخلی ساختمان و کنترل شرایط داخلی آنها ، […]