انتروپی چیست

مهر ۶, ۱۳۹۸
انتروپی چیست

انتروپی چیست

انتروپی چیست انتروپی چیست ؟ مفهوم انتروپی بیش از آنکه علمی باشد ما را درگیر موضوعات فلسفی می کند، زیرا انتروپی بر بی نظمی و تحولات […]