اصول کار چیلر جذبی

مرداد ۱۲, ۱۳۹۸

اصول کار چیلر جذبی

اصول کار چیلر جذبی در چیلرهای جذبی مایع مبرد آب است برای آب گرمای نهان تبخیر در ۱۰۰ درجه سانتی گراد برابر ۵۲۵ کیلوکالری بر کیلوگرم […]
تماس - بخش فروش