اصول کار چیلر جذبی

مرداد ۱۲, ۱۳۹۸

اصول کار چیلر جذبی

اصول کار چیلر جذبی در چیلرهای جذبی مایع مبرد آب است برای آب گرمای نهان تبخیر در 100 درجه سانتی گراد برابر 525 کیلوکالری بر کیلوگرم […]