اساس کار چیلرهای تراکمی

آبان ۱۶, ۱۳۹۸
شباهت چیلر جذبی و تراکمی

اساس کار چیلرهای تراکمی

اساس کار چیلرهای تراکمی اساس کار چیلرهای تراکمی به این صورت است که گاز مبرد توسط کمپرسورها رفت و برگشتی (پیستونی) اسکرو و اسکرال متراکم میگردد. […]