اجزای هواساز

آبان ۱۱, ۱۳۹۸
اجزای هواساز

اجزای هواساز

اجزای هواساز اجزای دستگاه‌های هواساز عبارتند از: فیلتر: وظیفة فیلترها، گرفتن ذرّات معلّقِ هوا و ارائة یک هوای تمیز توسط دستگاه است. فیلترهای هوا همیشه در […]