اثر تبرید و ضریب عملكرد در چیلر تراکمی

دی ۱۹, ۱۳۹۷
اثر تبرید و ضریب عملكرد در چیلر تراکمی

اثر تبرید و ضریب عملكرد در چیلر تراکمی

اثر تبرید و ضریب عملكرد در چیلر تراکمی طبعا از نظر اقتصادی مطلوب این است كه خواص فیزیكی و حرارتی مبرد چنان باشد كه به ازای […]