آشنایی با چیلرهای جذبی و تراکمی

دی ۲۵, ۱۳۹۸
آشنایی با چیلرهای جذبی و تراکمی

آشنایی با چیلرهای جذبی و تراکمی

آشنایی با چیلرهای جذبی و تراکمی تفاوتهای اصلی چیلرهای جذبی وتراکمی عبارتند از : الف – چیلرهای تراکمی برای گردش مبرد از کمپرسور استفاده می کنند […]