انتخاب شرایط داخل ساختمان

انتخاب دمای بیرون برای محاسبات برودتی و حرارتی
انتخاب دمای بیرون برای محاسبات برودتی و حرارتی
فروردین ۴, ۱۳۹۹
دستگاههای تاسیسات حرارتی و برودتی و تعویض هوا
دستگاههای تاسیسات حرارتی و برودتی و تعویض هوا
فروردین ۱۲, ۱۳۹۹

انتخاب شرایط داخل ساختمان

انتخاب شرایط داخل ساختمان

انتخاب شرایط داخل ساختمان

در این طرح برای انتخــــاب دمای داخل ساختمان از استاندارد شماره 55 انجمن اشری بنام « شرایط حرارتی محیط برای اشغال افراد » منتشر شده در سال 1992 و یا کریر استفاده می شود. انتقال حرارت در داخل یک محیط بستگی به سه عامل فیزیکی(  دمای هوا ، حرارت تشعشعی و سرعت هوا ) و  دو عامل انسانی ، درجه فعالیت و نوع لباس دارد و محدوده شرایط آسایش افراد را در زمستان و تابستان نشان می دهد.

سرعت هوا در فضا ها حدوداً 50 الی 60 فوت در دقیقه خواهد بود که در انتخاب دریچه های هوا مد نظر قرار خواهد گرفت.

خلاصه انتخاب دمای داخل در جدول شماره 1 نشان داده شده است.

 

جدول شماره 1  ـ انتخاب دمای داخل برای طراحی

تابستان زمستان
دمای خشک

درجه

رطوبت نسبی

در صد

دمای خشک

درجه

رطوبت نسبی

در صد

24تا 26 40 تا 50 20تا22 40 تا 50

 

مقدار هوای تازه

مقدار هوای تازه به منظور تعویض هوا در سال های اخیر مورد بحث محافل مهندسی و تحقیقاتی صنف ساختمان بوده است. نتیجه این تحقیقات در استاندارد شماره 62 سازمان اشری به نام « تعویض هوا برای کیفیت قابل قبول هوای داخل ساختمان » که در سال 1989 منتشر شد ، منعکس است.

 

جدول شماره 2 که برای فضاهای مسکونی و تجاری است از این استاندارد برگرفته شده است.

 

جدول شماره 2

نام فضا مقدار هوای تازه      فوت مکعب در دقیقه به ازای هر
اتاق خواب

پذیرایی

آشپزخانه

فضاهای عمومی

 

پارکینگ

5/7

15

20

20

20

 

کیفیت هوای تازه

در صورتی مقدار هوای تازه داده شده در جدول یاد شده برای ایجاد شرایط مطلوب مورد قبول است که هوای تازه طبق مشخصات جدول شماره 1 استاندارد یاد شده باشد. این جدول در زیر عیناً تکرار شده است.

چنانچه کیفیت هوای تازه منطقه مورد نظر ، مانند جدول یاد شده نباشد باید از یک نوع فیلتر برای تصفیه هوا استفاده شود.

انتخاب شرایط داخل ساختمان

استفاده از فیلتر برای تصفیه هوا

کتاب از مجموعه اشری ، فیلترهایی را که برای گرفتن ذرات معلق هوا استفاده می شوند در جدول شماره 2 فصل 24 کتاب طبقه بندی کرده است. کاربرد این فیلترها در تاسیسات حرارتی و برودتی و تعویض هوا در همین جدول نشان داده شده است. این جدول عیناً در این گزارش تکرار شده است.

جدول فوق نشان می دهد که برای حفاظت کویل های سرمایی و گرمایی هوارسانها  از فیلترهای با راندمان 25 تا 30 درصد و یا 50 تا 85 درصد  باید استفاده شود. قابل ذکر است که فیلترهای آلومینومی قابل شست و شو که در هوارسانها مانند فن کویل های سقفی و یا زمینی و هواساز استفاده می شود راندمان وزنی داده شده را دارند و برای حفاظت از کویل قابل قبول اند.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.