ایمنی در نصب كمپرسور چیلر

برج خنک کن
برج خنک کن
خرداد ۱۷, ۱۳۹۸
فن کویل
فن کویل
خرداد ۲۹, ۱۳۹۸

ایمنی در نصب كمپرسور چیلر

چیلر جذبی سه اثره

ایمنی در نصب كمپرسور چیلر

  • اين نوع كمپرسور ها جهت استفاده مداوم طراحي و ساخته شده اند.در صـنايعي كـه مصـرف زيادهوا به مدت طولاني مورد نياز است اين دستگاه ها بسيار مناسب مي باشند .
  • كمپرسور شما بايد بر اساس اين دستورالعمل مورد تعمير و نگهداري قرار بگيرد .
  • مسوول بهره برداري پس از راه اندازي دستگاه توسط تكنسين هاي اين شركت و آموزش هـاي لازم ، بايد فرم هاي نگهداري را به دقت پر نمـوده و در نگهـداري دسـتگاه تمـامي مـوارد را رعايت نمايد

ایمنی در نصب كمپرسور چیلر

تصویرشرح
ایمنی در نصب كمپرسور چیلرقبل از نصب و جايگذاري دستگاه حتماً اين دستورالعمل مطالعه گردد . در صورت نياز به اطلاعات بيشـتر
با واحد خدمات پس از فروش شركت  تماس حاصل نماييد . لازم به ذكـر اسـت قبـل از
راه اندازي ، بهره برداري و تعميرات نيز بايد دفترچه مربوطه به صورت كامل مطالعه گردد
ایمنی در نصب كمپرسور چیلرلطفاً در هنگام نصب دستگاه از وسايل ايمني مناسب استفاده كنيد . كلاه ايمني ، دستكش و كفش محافظ
از مهمترين ملزومات وسايل ايمني هستند
ایمنی در نصب كمپرسور چیلرراه اندازي رايگان دستگاه توسط كارشناسان شرکت صورت خواهد پذيرفت . لذا خواهشمند
است پس از نصب دستگاه از روشن كردن و راه اندازي دستگاه جداً پرهيز نماييد
ایمنی در نصب كمپرسور چیلردر هنگام حمل دستگاه با ليفتراك بايد يك پوشش محافظ جهت جلوگيري از آسيب ديدگي و
تغيير شكل دستگاه بر روي آن كشيده شده باشد .
- ليفتراك مورد استفاده بايد مناسب حمل دستگاه باشد تا از بروز حوادث و واژگوني دستگاه
جلوگيري به عمل آيد
ایمنی در نصب كمپرسور چیلردر هنگام حمل دستگاه توسط جرثقيل ، فشار به دستگاه و حركت سريع آن بايد بررسي گردد .
- كمپرسور بايد با پارچه يا مواد جاذب در محل برخورد پوشانده شود ، در هنگام استفاده از جرثقيل آن را به آرامي حركت دهيد تا دستگاه به صورت هم سطح جابجا گردد
جابجايي نامتقارن ممكن است باعث افتادن يا كم شدن عمر دستگاه گردد . به هنگام حمل دستگاه با جرثقيل به هيچ كس اجازه ايستادن در زير آن را ندهيد
ایمنی در نصب كمپرسور چیلرلطفاً توجه داشته باشيد اين نوع كمپرسورها جهت كار در فضاي هاي بسته )سر پوشيده ( طراحي شده
است از به كار بردن آنها در فضاهاي باز خودداري فرماييد
ایمنی در نصب كمپرسور چیلرنصب كمپرسور در محلي كه لرزش وجود دارد باعث خرابي واحد هواساز و لوله كشي هـا خواهـد شـد .
همچنين تراز بودن محل نصب كمپرسور بايد از قبل بررسي گردد
ایمنی در نصب كمپرسور چیلرهر گونه مواد آتش زا را در نزديكي كمپرسور به جاي نگذاريد همچنين روشن كردن
آتش در كنار كمپرسور ممنوع مي باشد
ایمنی در نصب كمپرسور چیلرهرگز اجازه ندهيد دماي كمپرسور خانه از 40ºCبالاتر رود . زيرا اين كار صدمات جبران ناپذيري
به دستگاه شما وارد خواهد كرد
ایمنی در نصب كمپرسور چیلردر صورتي كه كمپرسورخانه نصب شده كوچك بوده و تهويه طبيعي در آن انجام نمي پذيرد ، بايد
جهت خروج هواي گرم و يا ورود هواي خنك كننده كانال كشي شده و يا فن نصب گردد
ایمنی در نصب كمپرسور چیلرسيم كشي دستگاه بايد توسط تكنسين هاي كار آزموده انجام پذبرد.
- قطر كابل مورد استفاده بايد مناسب توان مصرفي و جريان نامي دستگاه باشد .
- مطمئن شويد ولتاژ اصلي با ولتاژ مورد نياز دستگاه همخواني داشته باشد.
- با انواع كنترل دستگاه از جمله توقف اضطراري آشنا باشيد تا در صورت نيـاز از آن هـا
استفاده نماييد.
- هميشه كابل ورودي به دستگاه را قبل از هر گونـه عمليـات خـارج نماييـد تـا از بـروز
خطرات بعدي جلوگيري به عمل آيد.
- در هنگامي كه كابل اصلي ضربه خورده و يا از حالت عادي خارج شده است دستگاه را
راه اندازي نكنيد.
- در مسير كابل اصلي بايد يك كليد قطع و وصل قبل از ورود به دستگاه و در نزديكي آن
نصب گردد
ایمنی در نصب كمپرسور چیلردر صورت بروز حوادث و يا صداهاي غير عادي سريعا دستگاه را از مدار خـارج فرماييـد .جهـت
اين كار مي توانيد از كليد توقف اضطراري كه بر روي دستگاه قرار دارد استفاده نماييد
ایمنی در نصب كمپرسور چیلرفشار هواي خروجي از كمپرسور مي تواند صدمات جدي به افراد وارد كند.هرگز آن را بـه سـمت
كسي نگيريد
ایمنی در نصب كمپرسور چیلردر نزديكي كمپرسور جوشكاري و يا كار هاي مشابه ممنوع مي باشد
ایمنی در نصب كمپرسور چیلردر هنگام كاركرد كمپرسور و يا بعد از توقف آن قطعات داخلي را لمس ننماييد.زيرا ايـن قطعـات
بسيار داغ بوده و ممكن است باعث سوختگي شديد گردد
ایمنی در نصب كمپرسور چیلردر صورتي كه كمپرسور مدت زمان طولاني مورد بهره برداري قرار نمي گيرد توجه به مـوارد زيـر
ضروري مي باشد :
1 - حد اقل هفته اي 30دقيقه دستگاه را روشن كنيد تا از تشكيل زنگ جلوگيري شود .
2 - كليد اصلي جريان برق را قطع كنيد .
3 - در هنگام راه اندازي مجدد مقداري از روغن دستگاه را درون بلوكه هواساز بريزيد.
جهت اين كار بايد فيلتر هواي مكش باز شده و سپس مقداري از روغن دستگاه بـر روي
حلزوني ها ريخته و آن را با دست كمي بچرخانيد.
4 - شير هاي گازي به سمت مسير مصرف كننده بسته گردد
ایمنی در نصب كمپرسور چیلربعد از هرگونه تعميرات مطمئن شويد تمامي قطعات به درستي بر سر جاي خود بسته شده اند
ایمنی در نصب كمپرسور چیلركودكان و حيوانات را از محيط كمپرسور خانه دور نگاه داريد
ایمنی در نصب كمپرسور چیلربه صورت مرتب كمپرسور را بررسي كرده و قطعات مصرفي را به موقع تعويض نماييد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Call Now Buttonتماس - بخش فروش