زنت

بویلر جهان تهویه
بویلر
خرداد ۲۶, ۱۳۹۸
یونیت هیتر
یونیت هیتر
خرداد ۲۶, ۱۳۹۸

زنت

این محصـول با ظـرفیت هـوادهی از CFM1،000 الـی CFM 26،000 و ظرفیت حرارتی ازBtu/hr 50،000 الـی Btu/hr 800،000 در دو مدل عمـودی و افقی با طراحی خاص و با توجه به نیاز و خواست مشتری طراحی و تولید می‏گردد.