داکتد فن کویل

یونیت هیتر
یونیت هیتر
خرداد ۲۶, ۱۳۹۸
فن کویل
فن‌ کویل
خرداد ۲۶, ۱۳۹۸

داکتد فن کویل

فن‌ کویل‌های کانالی (داکتد‌فن‌کویل) از CFM 800 الی CFM 2000 در دو مـدل عمـودی و افقـی و با توجـه به نیــاز مشتری طـراحی و تولید می‌گردد.