داکتد فن کویل

یونیت هیتر
یونیت هیتر
خرداد 26, 1398
فن کویل
فن‌ کویل
خرداد 26, 1398

داکتد فن کویل

فن‌ کویل‌های کانالی (داکتد‌فن‌کویل) از CFM 800 الی CFM 2000 در دو مـدل عمـودی و افقـی و با توجـه به نیــاز مشتری طـراحی و تولید می‌گردد.

تماس - بخش فروش