بویلر

کندانسور هوایی
کندانسور هوایی
خرداد ۲۶, ۱۳۹۸
زنت
زنت
خرداد ۲۶, ۱۳۹۸

بویلر

بویلر‌های (دیگ آب گرم) گروه کارخانجات جهان‌ تهویه در مدل‌های مختلف ( DRY BACKو WET BACK) از ظرفیت‌هایkcal/hr 90،000 الـی kcal/hr 3،000،000 مطـابق با استاندارد‌هـای B.S 2790 و EM 12953 و با پلاک بازرسی کیفیـت و استاندارد ایران طراحی و تولید می‌گردد.